Doktorand Ulrika Sultan gav nya perspektiv på flickor och teknik

Fredagen den 14 augusti höll doktorand Ulrika Sultan en uppskattad föreläsning som vände upp och ner på den traditionella föreställning om flickor och teknik. Bland annat slog hon hål på myten att man måste kämpa för att få flickor teknikintresserade – det handlar snarare om hur intresset kan behållas upp till vuxen ålder.

Ulrika Sultan forskar idag kring flickors teknikintresse vid Linköpings universitet. Hennes nyfikenhet väcktes när hon läste forskningsrapporter om de teknikointresserade tjejerna, men inte tyckte att rapporterna stämde med det hon såg i klassrummen där hon undervisade. Under fredagens föreläsning i Ljungby gav Ulrika åhörarna en målande beskrivning av hur bilden av teknik behöver breddas för att fler ska känna sig inkluderade.

– Tjejer är precis lika teknikintresserade som killar när de är små, men något händer när de är ungefär 11 år. Tjejerna börjar tycka att de inte kan och att teknik inte är något för dem. Men vad händer om vi slutar att automatiskt klassa dem som ”inte intresserade”?

Ulrika Sultan har tillsammans med Teknikföretagen även arbetat fram en praktisk bok som är uppdelad i tio olika lektioner som kopplas till läroplanen. Boken innehållet också porträtt av framgångsrika kvinnor som på olika vis har påverkat och förändrat samhället genom teknik. Materialet laddas kostnadsfritt ner här.

Maker Tour – Mot nya höjder och Ljungby kommun stod bakom föreläsningen som lockade många lärare och företagare.