Vanliga frågor

Mot nya höjder riktar sig i första hand till dig som är lärare inom naturvetenskap, teknik och matematik i årskurs 4–9 i Kronobergs län. Däremot är det fritt för lärare i hela landet att ladda ner och använda utmaningarna i sin undervisning. Materialet går även utmärkt att arbeta med ämnesövergripande och det kan anpassas från förskoleklass upp till gymnasium.

Varje termin släpper vi en utmaning på ett specifikt tema. Utmaningen innehåller olika uppdrag. När du och din klass har arbetat klart med uppdragen är det dags att reflektera över arbetet. Om ni arbetat med alla utmaningar är ni garanterade en belöning. Har ni gjort några utmaningar har ni chans till belöning. 

Utmaningarna är utformade att främst passa elever i årskurs 4–9. Det är upp till dig som pedagog att göra anpassningar utifrån dina elevers behov och förkunskaper. Utmaningarna går att anpassa från förskoleklass upp till gymnasium.

De klasser som arbetat med alla utmaningar och dessutom reflekterat över dessa (via ett formulär på vår webb) är garanterade en belöning. De klasser som gjort några utmaningar och reflekterat över dessa har chans till belöning. 

Belöningen består av:

  • Inspirerande kompetensutveckling för dig som lärare varje termin. Till exempel får du och en kollega alltid fribiljett till höstterminens Digitala Kompetensdag.
  • Förtur till bokning av besök till Science Center noderna och kostnadsfri bussresa, nästkommande termin.
  • Förtur till bokning av Makerbussen, nästkommande termin.

Om du ska boka en upplevelse genom Mot nya höjder, krävs det att du dels är anmäld till konceptet och dels att du har en klass i årskurs 4-9 i Kronobergs län. 

Vi behöver din anmälan varje termin för att veta att du är igång med våra utmaningar.

Om du ska boka Makerbussen krävs det att du dels är anmäld till konceptet och dels att du har en klass i årskurs 4-9 i Kronobergs län. 

Ja, alla våra utmaningar är direkt kopplade till läroplanen. Längst bak i varje utmaning hittar du de delar som berörs. 

Utmaningarna innehåller flera praktiska uppdrag som genomförs på en eller vanligtvis flera lektioner.

Ja, skolan ansvarar för att ordna materialet som används i utmaningarna. AV-Media i Kronoberg lånar också ut en del teknik kostnadsfritt under några veckor. I vissa fall kan utmaningarna innehålla material som Mot nya höjder kan bistå med.

Med fördel undervisar du i naturvetenskap, teknik eller matematik. Men det går utmärkt att arbeta med Mot nya höjder i ett arbetslag då utmaningarna berör flera andra ämnen. Vi förespråkar att arbeta ämnesövergripande!

Reflektionsformuläret finns till för vår statistik och uppföljning och är en viktig del i Mot nya höjder. Genom den får vi in värdefull information så att vi hela tiden kan förbättra och anpassa våra utmaningar – och du får chans att reflektera över ditt och klassens lärande. Win-win!

För att säkra framtidens kompetensförsörjning! Idag är efterfrågan stor på kunskap inom ämnena och behovet väntas bli större i framtiden. Samtidigt är söktrycket lågt på naturvetenskapliga och tekniska utbildningar på gymnasienivå. Mot nya höjder är ett sätt att möta marknadens behov och säkra länets kompetensförsörjning.

För att kunna ta tillvara på elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Tillsammans ger vi elever fortsatta studiemöjligheter inom ämnena och visar upp faktiska företag som potentiella, framtida arbetsgivare. Mot nya höjder knyter samman akademi, skola och näringsliv och för att tillsammans säkra framtidens kompetensförsörjning.

Kärnan i entreprenöriellt lärande är att undervisningen ska bli mer verklig och meningsfull då den pågår, inte bara en väntan på att nyttan kommer sen. Om ett skolämne eller ämnesövergripande tema förankras i ett arbetsliv blir lärandet fördjupat och närvarande. Enligt Skolverket handlar det bland annat om att utveckla och stimulera kompetenser som att ta initiativ, ansvar och att omsätta idéer till handling, utveckla nyfikenhet, kreativitet och samarbetsförmåga. Utmaningar och problemlösning är en stor del av Mot nya höjders utmaningar.