Reflektera ÖVER KLASSENS ARBETE

När du känner dig redo kan du reflektera över ditt och elevernas arbete. Reflektionen ger oss kunskap om hur vi ska utforma utmaningarna. Reflektionen består av frågor om hur du och klassen jobbat med utmaningen och de olika uppdragen. Du kan fylla i en del av frågorna och spara för att fylla på med mer information senare.

BELÖNING

Att vara med i Mot nya höjder innebär att du som lärare har möjlighet att ge både dig själv och din klass en belöning.

Från och med våren 2024 består belöningen av:

  • Inspirerande kompetensutveckling för dig som lärare varje termin. Till exempel får du och en kollega alltid fribiljett till höstterminens Digitala Kompetensdag.
  • Förtur till bokning av besök till Science Center noderna och kostnadsfri bussresa, nästkommande termin.
  • Förtur till bokning av Makerbussen, nästkommande termin.

 

Du som lärare som gör alla uppdrag med din klass och även reflekterar är garanterad belöning.

Du som lärare som gör några uppdrag och reflekterar har chans till belöning.

Endast lärare som har klasser årskurs 4–9 får belöning.

Under FAQ kan du läsa mer om hur belöningen och reflektionsformulären hänger ihop. 

VAD FÅR ELEVERNA?

  • Eleverna får möjlighet att uppleva kunskap på nya spännande sätt när de besöker länets Science Center noder. De får se nya delar av länet samtidigt som de i en inspirerande miljö möts av vetenskap och upptäckarglädje.
  • Klassen får tillsammans med dig som lärare ta del av den eftertraktade Makerbussens kreativa innehåll och möta fantastiska IT-pedagoger.