Reflektera och ha chans till belöning

När du känner dig redo kan du reflektera över ditt och elevernas arbete. Reflektionen ger oss kunskap om hur vi ska utforma utmaningarna. Reflektionen består av frågor om hur du och klassen jobbat med utmaningen och de olika uppdragen. Du kan fylla i en del av frågorna och spara för att fylla på med mer information senare.

TERMINSBELÖNING

Varje termin avslutas med en storslagen belöning som ett tack till de klasser som arbetat med Mot nya höjder. Klasser som gör alla utmaningarna och reflekterar är garanterade belöning. Klasser som gör några utmaningar och reflekterar har chans till belöning. Belöningen vänder sig i första hand till årskurs 4–9.

Belöningen ser olika ut varje termin. Exempel på belöning:

  • Utställningar och guidade turer
  • Spännande utmaningar och kluriga uppdrag
  • Klassbesök av forskare och andra frontpersoner

Under FAQ kan du läsa mer om hur belöningen och reflektionsformulären hänger ihop. 

höstens belöning

I december 2022 fick de belönade klasserna  inspirerande paket med kreativt byggmaterial från Sydkorea.

Materialet går att variera i det oändliga med olika färgstarka rör och kopplingar. 4D Frame stimulerar det kreativa tänkandet genom tillämpning av matematik, naturvetenskap, teknik och designprinciper. Belönade klasser kan öva sina ”skills” som uppfinnare, arkitekter, modellbyggare och innovatörer!