Reflektera och ha chans till belöning

När klassen har genomfört en utmaning är det dags att reflektera. Reflektionen är en viktig del av arbetet och består av ett enkelt och smidigt formulär. För att din klass ska få chans att ta del av höstens belöning behöver du reflektera senast måndagen den 6 december.

TERMINSBELÖNING

Varje termin avslutas med en storslagen belöning som ett tack till de klasser som arbetat med Maker tour – Mot nya höjder. Klasser som gör alla utmaningarna och reflekterar är garanterade belöning. Klasser som gör några utmaningar och reflekterar har chans till belöning. Terminens belöning för Make IT Work är ännu hemlig!