Science center noder i kronoberg

Mot nya höjder samarbetar med flera aktörer i Kronobergs län som, precis som vi, vill öka intresset för STEAM: Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics. På dessa platser erbjuds stimulerande och explorativa miljöer som bidrar till ökad kunskap och nyfikenhet hos sina besökare. Vi kallar dessa platser för Science Center noder. Tillsammans skapar vi ett unikt regionalt nätverk av platser för upptäckande, utforskande och utveckling.

I Kronoberg har vi än så länge sex Science Center noder:


Klasser som är anmälda till Mot nya höjder har möjlighet att kostnadsfritt besöka länets noder under terminen. På noderna får eleverna upptäcka, lära och experimentera tillsammans med sina klasskompisar.

På varje nod finns även en spännande Makerverkstad eller en Maker-workshop där eleverna får skapa och lösa utmaningar utifrån nodens tema.

Mot nya höjder vill etablera Science Center noder i alla kommuner i Kronobergs län. Vill du veta mer om vad som behövs för att bli en Science Center nod? Kontakta oss!

Huseby bruk i Alvesta

På Huseby bruk stannade tiden för 100 år sedan. Här möter besökarna miljöer som lyckas vara både historiska och nyskapande. Eller vad sägs om att utforska såväl slott som järnbruk, köksträdgård, restaurang, utställningar och butiker. Fröken Florence Stephens skänkte Huseby till svenska staten. I sitt testamente uttryckte hon en önskan om att Huseby skulle förbli en förebild för svenskt skogsbruk.

Huseby bruks kunskapscenter lever upp till frökens Florence sista vilja genom att vara en viktig mötesplats för barn, ungdomar, vuxna, näringsliv, akademi och offentlig sektor. På Huseby Bruk väcks besökarnas nyfikenhet, intresse och förståelse för skogen, träet, vattnet och teknikens betydelse för en hållbar utveckling.

ikea musesum i älmhult

IKEA Museum är en mötesplats där besökarna får ta del av både spännande historia och design.

Dels genom berättelsen om entreprenören Ingvar Kamprad. Dels genom att involvera besökarna och inspirera dem till egna upplevelser och tankar om design.

Våra rötter: Här får besökaren uppleva det gamla Sverige genom berättelser, historiska föremål och interaktiva upplevelser.

Demokratisk design: Kan något vara hållbart om de många människorna inte har råd med det? Kan en vacker produkt utan funktion vara god design? Svaret är nej enligt IKEA och principerna för Demokratisk Design – filosofin som ligger till grund för produktutvecklingen på IKEA.

Kulturparken småland i växjö

Kulturparken Småland är ett paraply över flera museer – Smålands museum, Sveriges Glasmuseum och Utvandrarnas hus. 

I utställningar, magasin och arkiv finns massor av kunskap och upplevelser med koppling till både historia och nutid. 

Som Science Center-nod använder vi oss av de många kopplingar som finns mellan kulturhistoria, naturvetenskap, teknik och matematik i vårt möte med eleverna. I vår Makerworskhop mixar vi ett kulturhistoriskt tema med kluriga uppgifter och kreativa inslag.

I vårens Makerverkstad på Smålands museum kommer eleverna att få lösa ett spännande arkeologiskt mysterium. Aktiviteten knyts samman med utställningen ”13 000 år – forntiden nära oss”.

epic i växjö

Epic är ett utbildnings- och forskningscenter för gymnasieskolan, akademin och regionens näringsliv. Här får besökaren möta industrin i moderna miljöer och inspireras kring teknikutbildningar, tekniska yrken och länets teknikindustri. Här ryms ett högteknologiskt maskincenter som även fungerar som utbildningsmiljö. Utrustningen sträcker sig över sju maskinområden (Automation, CNC, Designverkstad, Mätlabb, Prototypverkstad, Robotlabb samt Svets- och plåtbearbetning). Verksamheten ägs och drivs av regionens teknikföretag, i nära samverkan med Linnéuniversitetet och Växjö kommun. 

Epic – Innovation & Technology Center består av över 2000 kvadratmeter med utbildnings- och forskningsanläggning belägen på universitetsområdet i Växjö. Verksamheten ägs och drivs av regionens teknikföretag, i nära samverkan med Linnéuniversitetet och Växjö kommun.

vetenskapshuset i markaryd

I Vetenskapshuset i Markaryd kan besökarna uppleva och utforska kemi, naturvetenskap och teknik. Huset är en mötesplats där studenter, elever, lärare och näringsliv deltar i gemensamma projekt. Här finns olika typer av spännande utställningar som skapar kreativitet för alla åldrar.

 

Nobel Prize Museum: Nobel Prize Museum finns bara på fyra olika ställen i världen. Ny utställning öppnar under 2023.

Kemilabbet: Ett toppmodernt kemilaboratorium direkt från verkligheten. Kemilabbet öppnar upp för bokningar från skolor runtom i Sverige för att komma och laborera på plats tillsammans med våra pedagoger.

Energiutställningen: ”Energi i balans” är en hands-on utställning vilken rymmer bland annat sex experimentrum. Temat är energikällor, omvandling, värme och elproduktion. Efter varje experiment kommer energirelaterade frågor utefter vilket experimentrum man befinner sig i. Den här interaktiva utställningen är framtagen av NIBE i samarbete med Tekniska museet. I utställningen får besökarna lära sig om energiprincipen, energiformer, energikällor samt energifördelning, användning och hållbarhet.

Veras science center i ljungby

Veras Science Center är under uppbyggnad. Just nu kan besökarna uppleva en annorlunda utställning: Jobbcirkus. På ett lekfullt sätt får ungdomar att förbereda sig inför sitt gymnasieval. Genom olika aktiviteter lär de sig om de olika gymnasieprogrammen och hur de matchar olika yrkesroller. Ungdomarna får även koll på hur arbetsmarknaden ser ut. Cirkustemat på utställningen inspirerar till både skratt och eftertanke.

Jobbcirkus passar högstadieelever, främst årskurs 8 och 9. Aktiviteten är även intressant för rektorer och lärare som får ytterligare ett verktyg i sitt arbete, men även för vårdnadshavare. Jobbcirkus kan också med fördel användas för SFI med flera. Jobbcirkus ägs av Arbetets Museum.

makerbussen - den rullande noden

Mot nya höjders rosa Makerbuss fylls med nytt och spännande innehåll varje termin. Oftast handlar det om konstruktion, programmering, problemlösning och digitala verktyg. I början på varje termin släpps tiderna som anmälda klasser kan boka.

Bussens bemannas av IT-pedagoger från AV-Media Kronoberg och besöker under en termin ungefär 65 klasser.

Ett bokat besök innebär att IT-pedagogerna kommer till klassrummet med spännande uppgifter och utmaningar att lösa. Makerbussens innehåll utgår från begreppet STEAM, som står för Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics.