Om Maker tour – Mot nya höjder

Maker Tour – Mot nya höjder är ett kostnadsfritt undervisningskoncept som gör det enkelt för dig som lärare att öka dina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Eleverna gör inspirerande utmaningar som skapar nyfikenhet, kreativitet och glädje. Bakom konceptet står Region Kronoberg och Tekniska museet. Allt vårt material följer givetvis läroplanen.

Vad vill vi?

Vi vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. I framtiden kommer vår arbetsmarknad ha ett stort behov av dessa kompetenser och Maker Tour – Mot nya höjder är ett sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning. En hjärtefråga är att bygga broar mellan skolan och näringslivet. Det gör vi genom olika samarbeten och aktiviteter som eleverna får ta del av.

VAD INGÅR?

Maker Tour – Mot nya höjders koncept innehåller inspirerande utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik som elever genomför under lektionstid. Allt vårt material följer läroplanen och du kan använda det i din ordinarie undervisning. I konceptet ingår även Makerbussar som besöker anmälda skolor och undervisa både elever och lärare i programmering och digitala verktyg. Våra ledord: mod, nyfikenhet, glädje, tillsammans, maker.

Vår historia

Maker Tour – Mot nya höjder består egentligen av två olika koncept som har gått ihop: Maker Tour (som Tekniska museet grundade 2016) och Mot nya höjder (som Kronobergs förra landshövding Kristina Ahlsér initierade 2014).

Tekniska museet har i snart hundra år jobbat för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Med den rosa bussen Maker Tour blev det möjligt att ta museet till besökarna. Turnén startade 2016 i Kronobergs län där skolor fick besök av Tekniska museets Makerbuss fylld med spännande maker-aktiviteter och med pedagoger. Makerbussen stärker den digitala kompetensen hos både elever och lärare.

Mot nya höjder startades av flera anledningar. Den stora astronautorganisationsen Association of Space Explorers, med Christer Fugelsang i spetsen, skulle ha en stor konferens i Växjö och Kronobergselevernas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik behövde öka. Så varför inte slå två flugor i en smäll? Mot nya höjder startade och under ett helt läsår förbereddes länets elever med olika rymdutmaningar – astronauterna skulle nämligen besöka länets skolor i samband med konferensen. Efter rymdkonferensen har konceptet levt vidare med olika slags utmaningar, bloggande/reflekterande och belöningar.

År 2018 gick koncepten ihop och bildade Maker Tour – Mot nya höjder. I och med detta startade verksamheten även upp i flera län, bland annat Gotland, Eskilstuna, Gävleborg och Vimmerby.

VAD TYCKER LÄRARE & ELEVER?

Lärare, grundskola, Kronoberg:

”Terminens utmaning har skapat mycket nyfikenhet hos eleverna. De har fått följa teknikens utveckling över tid, och intervjuat äldre personer i sin omgivning. Eleverna har verkligen utvecklats!”

Lärare, grundskola, Kronoberg:

”Utmaningen har gett upphov till mycket glädje och många intressanta diskussioner i klassen. Det har blivit en hel del historiska perspektiv – men också framtidsvisioner. Temat kring robotar och AI har också gjort att vi har kunnat prata om olika arbetsuppgifter och yrkesroller på ett annorlunda sätt.”

Elev, grundskola, Kronoberg:

”Jag tycker att det är kul att jobba med Maker tour – Mot nya höjder för att man får tänka mycket på hur världen kommer se ut i framtiden. Jag har förstått mer hur allting hänger ihop.

Elev, grundskola, Kronoberg:

”Det var ett roligt tema den här terminen, för jag fick lära mig mer om robotar och deras regler. Det är intressant att man kan programmera en dator så att den kan förstå andra människor och visa känslor.”

 

Vem gör vad?

Region Kronoberg och Tekniska museet. 

Tekniska museet tillsammans med pedagoger och personal på Region Kronoberg. Olika universitet och lärosäten står för tips, råd och vetenskaplig granskning.

Tekniska museet tar fram konceptet och innehållet i bussarna och utbildar pedagogerna som kör bussen. Region Kronoberg bemannar bussen i Kronoberg.

Maker tour – Mot nya höjder finansieras av Tillväxtverket, Tekniska museet, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.

Följeforskning

Efter att Maker Tour – Mot nya höjder etablerats på flera håll i landet startades en studie hösten 2018. Studien handlar om elevernas attityder kring framförallt naturvetenskap och teknik. Lärare som har anmält sin klass till Maker Tour – Mot nya höjder har även låtit sina elever besvara en enkät kring hur de tänker idag. Detta kommer att följas upp när projektet är slut för att se vilka effekter som arbetet med undervisningsskonceptet kan ha haft på elevernas attityder kring ämnena.