Om Maker tour – Mot nya höjder

Maker Tour – Mot nya höjder är ett undervisningskoncept som gör det enkelt för dig som lärare att öka dina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Eleverna gör inspirerande utmaningar som skapar nyfikenhet, kreativitet och glädje.

Vad vill vi?

Vi vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. I framtiden kommer vår arbetsmarknad ha ett stort behov av dessa kompetenser och Maker Tour – Mot nya höjder är ett sätt att säkra framtidens kompetensförsörjning. En hjärtefråga är att bygga broar mellan skolan och näringslivet. Det gör vi genom olika samarbeten och aktiviteter som eleverna får ta del av.

Vad gör vi?

Maker Tour – Mot nya höjders koncept innehåller inspirerande utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik som elever genomför under lektionstid. Allt vårt material följer läroplanen och du kan använda det i din ordinarie undervisning. I konceptet ingår även Makerbussar som besöker anmälda skolor och undervisa både elever och lärare i programmering och digitala verktyg. Våra ledord: mod, nyfikenhet, glädje, tillsammans, maker.

Vår historia

Maker Tour – Mot nya höjder består egentligen av två olika koncept som har gått ihop: Maker tour (som Tekniska museet grundade 2016) och Mot nya höjder (som Kronobergs förra landshövding Kristina Ahlsér initierade 2014).

Tekniska museet har i snart hundra år jobbat för att öka intresset för naturvetenskap och teknik. Med den rosa bussen Maker Tour blev det möjligt att ta museet till besökarna. Turnén startade 2016 i Kronobergs län där skolor fick besök av Tekniska museets Makerbuss fylld med spännande maker-aktiviteter och med pedagoger. Förutom den turnerande Makerbussen har Tekniska museet två andra Makerbussar; den ena besöker landets torg, mässor och festivaler och den andra bussen besöker mellanstadieskolor i utsatta områden i Stockholm för att stärka den digitala kompetensen hos både elever och lärare.

Mot nya höjder startades av flera anledningar. Den stora astronautorganisationsen Association of Space Explorers, med Christer Fugelsang i spetsen, skulle ha en stor konferens i Växjö och Kronobergselevernas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik behövde öka. Så varför inte slå två flugor i en smäll? Mot nya höjder startade och under ett helt läsår förbereddes länets elever med olika rymdutmaningar – astronauterna skulle nämligen besöka länets skolor i samband med konferensen. Efter rymdkonferensen har konceptet levt vidare med olika slags utmaningar, bloggande/reflekterande och belöningar.

År 2018 gick koncepten ihop och bildade Maker Tour – Mot nya höjder. I och med detta startade verksamheten även upp i flera län. Bland annat har konceptet använts på Gotland och i Eskilstuna och är idag aktivt i Kronoberg, Gävleborg och Vimmerby.

Vem gör vad?

Region Kronoberg och Tekniska museet. 

Tekniska museet tillsammans med Linnéuniversitetet tar fram utmaningarna som läraren gör med sina elever.

Tekniska museet tar fram konceptet och innehållet i bussarna och utbildar pedagogerna som kör bussen. Region Kronoberg bemannar bussen i Kronoberg.

Maker tour – Mot nya höjder finansieras av Tillväxtverket, Tekniska museet, Region Kronoberg och Linnéuniversitetet.

Vilka är vi?

Konceptet grundades 2014 i Kronoberg. Sedan 2018 finns konceptet i flera andra län och har engagerat mer än 28 000 elever. Konceptet ägs och drivs av Region Kronoberg och Tekniska museet. Vi driver det tillsammans med Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen Kronoberg.

Följeforskning

Efter att Maker Tour – Mot nya höjder etablerats på flera håll i landet startades en studie hösten 2018. Studien handlar om elevernas attityder kring framförallt naturvetenskap och teknik. Lärare som har anmält sin klass till Maker Tour – Mot nya höjder har även låtit sina elever besvara en enkät kring hur de tänker idag. Detta kommer att följas upp när projektet är slut för att se vilka effekter som arbetet med undervisningsskonceptet kan ha haft på elevernas attityder kring ämnena.