Om Mot nya höjder

Mot nya höjder är ett kostnadsfritt undervisningskoncept som drivs av Region Kronoberg. Kreativa utmaningar gör det enkelt för dig som lärare att öka dina elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Tillsammans med IT-pedagoger från AV-Media Kronoberg besöker vi dessutom skolor med vår rosa Makerbuss och undervisar om programmering och digitala verktyg. Allt material följer läroplanen.

Vad vill vi?

Mot nya höjder vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. I framtiden kommer länets arbetsmarknad ha ett stort behov av dessa kompetenser. Mot nya höjder är helt enkelt ett sätt att långsiktigt jobba med framtidens kompetensförsörjning.

Vi skapar möjligheter mellan skola, akademi och näringsliv. Till exempel genom olika samarbeten och aktiviteter som eleverna får ta del av.

VAD INGÅR?

Mot nya höjders koncept innehåller inspirerande utmaningar inom naturvetenskap, teknik och matematik som elever genomför under lektionstid. Allt vårt material följer läroplanen och du kan använda det i din ordinarie undervisning. I konceptet ingår även att du kan boka Makerbussen till din skola. Makerbussen bemannas av IT-pedagoger från AV-Media Kronoberg som undervisar både elever och lärare i programmering och digitala verktyg. Våra ledord: mod, nyfikenhet, glädje, tillsammans, maker.

Vår historia

Mot nya höjder startade 2014 på Kronobergs förra landshövding Kristina Ahlsérs initiativ.

Den stora astronautorganisationsen Association of Space Explorers, med Christer Fugelsang i spetsen, skulle ha en stor konferens i Växjö och Kronobergselevernas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik behövde öka. Så varför inte slå två flugor i en smäll? Mot nya höjder startade och under ett helt läsår förbereddes länets elever med olika rymdutmaningar – astronauterna skulle nämligen besöka länets skolor i samband med konferensen.

Efter rymdkonferensen har konceptet levt vidare med olika slags utmaningar, bloggande/reflekterande och belöningar.

År 2018 gick Mot nya höjder ihop med Tekniska museet och bildade Maker Tour – Mot nya höjder. I och med detta startade verksamheten även upp i flera län, bland annat Gotland, Eskilstuna, Gävleborg och Vimmerby.

Sedan hösten 2022 drivs konceptet helt av Region Kronoberg, och arbetet med att synliggöra vetenskap för länets elever fortsätter med utmaningar, upplevelser och aktiviteter.

VAD TYCKER LÄRARE & ELEVER?

Lärare, grundskola, Kronoberg:

”Terminens utmaning har skapat mycket nyfikenhet hos eleverna. De har fått följa teknikens utveckling över tid, och intervjuat äldre personer i sin omgivning. Eleverna har verkligen utvecklats!”

Lärare, grundskola, Kronoberg:

”Utmaningen har gett upphov till mycket glädje och många intressanta diskussioner i klassen. Det har blivit en hel del historiska perspektiv – men också framtidsvisioner. Temat kring robotar och AI har också gjort att vi har kunnat prata om olika arbetsuppgifter och yrkesroller på ett annorlunda sätt.”

Elev, grundskola, Kronoberg:

”Jag tycker att det är kul att jobba med Maker tour – Mot nya höjder för att man får tänka mycket på hur världen kommer se ut i framtiden. Jag har förstått mer hur allting hänger ihop.

Elev, grundskola, Kronoberg:

”Det var ett roligt tema den här terminen, för jag fick lära mig mer om robotar och deras regler. Det är intressant att man kan programmera en dator så att den kan förstå andra människor och visa känslor.”

 

Vem gör vad?

Sedan 2023 tar Region Kronobergs pedagoger  fram utmaningarna. Faktagranskning och rådgivning sker i samarbete med olika myndigheter, organisationer och  lärosäten (beroende på utmaningens tema).

IT-pedagoger från AV-Media Kronoberg står för innehållet i bussarna och bemannar bussens många skolbesök i länet.

AV-Media Kronoberg erbjuder länets skolor digitala resurser, filmer och utbildningar inom media och IT. 
Allt du behöver veta om AV-Media Kronoberg