make it grow

Koll på kol

Uppdrag 1

Följ vår majsplanta

Utmaningens första uppdrag kommer ni därför att utforska hur växter använder sig av kol och koldioxid för att växa. 

Här kan du följa vår majsplanta och hur den växer.

Dag 1-20

Dag 21 -

Dag

Dag

Gör så här

3. Väg majsfrö
Väg varje majsfrö. Placera ett frö i varje kruka. Se till att krukorna är uppmärkta och vikt av både jord samt frö dokumenteras noggrant. (Det är inte säkert att alla frö kommer att gro men ni behöver veta vikten för varje frö så starta hellre med många krukor än att så flera frön i samma kruka).
4. Solljus
Placera krukorna så de får solljus (alternativt använd odlingslampor). Vattna krukorna vid behov och följ majsplantornas tillväxt. Låt experimentet pågå så länge som möjligt.
5. Väg jord
När experimentet avslutas ska jorden och majsplantan torkas och vägas var för sig. Sprid ut jord och plantor på tidningspapper och låt stå uftigt och varmt tills det är torrt. Det går bra att använda värmeskåp, ugn, torkskåp eller liknande för att skynda på processen. Tänk på att hålla isär jord och planta från de olika krukorna så att ni kan väga dem separat.
6. Jämför vikt
Jämför sedan vikten av jorden före och efter odlingen samt vikten av fröet med hela plantan.
Föregående bild
Nästa bild