Kluriga Make IT Wild-dagar på Hedängsskolan

Under två hela dagar har vi haft inspirerande utomhusutmaningar för samtliga elever i årskurs 2, årskurs 4-6, årskurs 7 och fritids på Hedängsskolan i Sandviken. Tillsammans med eleverna genomfördes en rad olika aktiviteter kopplade till skogen och vårt tema Make IT Wild. Bland annat fick eleverna chans att testa på att tillverka eget papper, göra sorteringsövningar och lösa kluriga uppgifter. Dagarna genomfördes givetvis utomhus, i nära samarbete med Skogsstyrelsen, Rovdjurscentrum och NTA-Sandviken.

Elevernas glädje och kreativitet väckte nyfikenhet hos skolans årskurs 8 och 9 som nu också anmält sig till höstens utmaning.