Sälj andelar i solceller – Mot nya höjder ger energi

Mot nya höjder ger energi hjälper din elever att hjälpa andra elever på andra sidan jorden. Din klass säljer andelar i solceller som placeras på en skola i Thailand som gör det möjligt för fler att utbilda sig. Solcellerna kostar 125 kronor styck – varav 50 kronor går direkt till klassens klasskassa. 

Läs mer om Mot nya höjder ger energi här[rara_call_to_action title=”” button_text=”Läs mer om Mot nya höjder ger energi här” button_url=”http://kronoberg.motnyahojder.com/skola/salj-andelar-i-solceller-mot-nya-hojder-ger-energi/” target=”_self” button_align=”left”][/rara_call_to_action]