Terminens sista utmaning är här!

Nu är den här: Terminens sista utmaning! Vi fortsätter på temat Make IT Wild och nu ligger fokus på skogen som råvara. I tre tidigare utmaningar i Make IT Wild har vi  ringat in viktiga saker som skogen ger; upplevelser, rekreation, hälsa, ekologisk balans och positiv klimatpåverkan. Nu blir det fokus på skogen som råvara och på hur vi människor använder skogens resurser – vad den ger oss! Vilka produkter tar vi ut från skogen idag? Vad använder vi dem till? Det skulle kunna handla om svamp, bär, nötter och så vidare, men vi ska först och främst titta på träd och trä – och på hur viktig skogen är för oss.

Sveriges gröna guld

Vår skog brukar kallas ”Sveriges gröna guld” för att den är så värdefull. Vi exporterar mycket virke, massa, papper och en del varor gjorda av trä. Ännu fler förädlade produkter och tjänster skulle vara bra för vår ekonomi. Cecilia Malmqvist, forskare på Linnéuniversitetet, har medverkat till att ta fram uppdrag som handlar om skogsråvara.

Tidshistoriskt perspektiv

Hur använde man skogen förr? Vilken nytta har vi haft av skogen, genom tiderna? Harald Säll, som forskar på Linnéuniversitetet i Växjö, har arbetat med skogen ur det perspektivet i många år. Tillsammans ska vi bland annat utforska hur trä kan omvandlas till träkol. Så kallade kolsänkor kan bli ett viktigt bidrag till positiv klimatutveckling. Här ska fångas kol!

Forskning och framtid

Hur ska vi leva med skogen i framtiden? Hur kan vi svara upp mot de globala målen inom skogsbruk, näringsliv och i vår egen vardag? Vi har samarbetat med Ung Företagsamhet i Kronoberg och tagit fram en ny spännande utmaning. Den handlar om forskning och tänkbara produkter från skogen i framtiden.

I Allt vad skogen ger har vi även varit i kontakt med Skogen i skolan, Naturskyddsföreningen, Stockholms universitet, Bolincentret och Strömstad akademi, med flera.

Nu önskar vi varmt lycka till med utmaningen!