28.000 elever i Maker tour – Mot nya höjder

Vi som jobbar med Maker tour – Mot nya höjder  summerar just nu vår utveckling och planerar för den fortsatta resan framåt. 2018 blev vårt undervisningskoncept en nationell satsning, och vi kan nu konstatera att drygt 28.000 elever sedan dess har deltagit i Maker tour – Mot nya höjder. De 28.000 eleverna finns i Kronoberg, Gävleborg, Gotland och Vimmerby. Nu tar vi sikte på 2021 där vi hoppas att fler modiga och nyfikna elever ska få chansen att upptäcka och öka sitt intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.