Ämnesintegrerat arbete med 3D-printers

Granbergsskolan i Bollnäs är en av Maker tour – Mot nya höjder skolorna i Gävleborgs län. Under vårterminen har årskurs 6 arbetat ämnesintegrerat med svenska, bild och teknik med hjälp av 3D-printers.

Under vårterminen har eleverna på Granbergsskolan skrivit biografier om konstnärer, skapat tolkningar av konstverk och 3D-printat objekt som de har integrerat i sitt konstverk. När Maker tour – Mot nya höjders pedagoger från 2047 Science Center besökte klassen berättade eleverna att det vara roligt men ganska svårt till en början att rita sin 3D-modell. De använde programmet TinkerCad och upplevde att de lärde sig programmet fort. För att få ett bra resultat behövde de arbeta tillsammans och ta hjälp av varandra under arbetet. Eleverna är väldigt nöjda över sina arbeten och vill gärna göra fler saker i 3D.

Vill du också låna en 3D-printer till din skola och göra ett liknande projekt? Kontakta Frida Hallmans på 2047 Science Center. Vi kan även ordna workshop på din skola i TinkerCad.