Robotar främjar lärarnas samarbete över gränserna

Måndagen den 28 maj samlades ett 30-tal lärare från hela Kronoberg för en robotworkshop. Syftet med workshopen var att visa lärare hur de kan samarbeta över gränser för att tillsammans öka elevers intresse för teknik och programmering.

– Företagen i Kronoberg behöver fler med teknikkompetens. Vi behöver arbeta tillsammans för att säkra Kronobergs framtida kompetensförsörjning, säger Sofie Schentz Magnusson, projektledare på Region Kronoberg.

Många lärare var på plats för att knyta nya kontakter och lära sig av andra lärare.

– Jag har haft mina sjätteklassare i tre år och jag har under dessa år använt mig av Mot nya höjders utmaningar. Jag har fått ett stort engagemang bland eleverna med hjälp av utmaningarna – som de har gjort med glädje – vilket har resulterat i nästan alla elever klassen har höjt sina betyg och blivit intresserade av naturvetenskap, teknik och matematik, säger Pia Sörgårn, lärare på Gustavslundskolan.

Elever visade upp sina prisbelönta robotar

Under robotworkshopen visade fem elever från Fagrabäckskolans naturvetenskap- och teknikinriktning sina legorobotar som har vunnit SM-guld. På plats fanns också elever från Teknikum som har konstruerat två robotar, varav en tävlingsrobot som de har tävlat med  i USA.

– Det är bara att erkänna att eleverna kan mycket mer om robotar och programmering än oss lärare, säger Johan Karlström, tekniklärare på Teknikum som betonar vikten att låta eleverna själva utforska robotarna för att utveckla intresset.

Under robotworkshopen fanns även det nystartade nätverket Witech.

– Vi märkte att det fanns ett stort behov av ett nätverk för kvinnor inom teknikyrken, både inom offentlig och privat sektor och inom akademin. Utöver nätverket är vi väldigt måna om att inspirera nästa generation kvinnor till tekniska yrken, säger Natascha Asimiadis, grundare av Witech.