Vi inviger utställningen Nobel Mot Nya Höjder Markaryd

Hur kan elevers nyfikenhet på naturvetenskap, teknik och matematik förändra världen? Fredagen den 31 augusti inviger vi Nobel Mot Nya Höjder Markaryd och från den 12 september kan din klass besöka utställningen.

För första gången visas en utställning från Nobelmuseet utanför Stockholm och kommer till Nibe Industriers lokaler i Markaryd. Utställningen handlar om vetenskapliga experiment som har förändrat världen. Nobel Mot Nya Höjder Markaryd består av två delar: ett besök på Nobelutställningen och ett besök på en industri som på något vis använder sig av Nobelpristagarnas kunskaper.

Utställningen är resultatet av ett samarbete mellan Nobelmuseet, Maker tour – Mot nya höjder (Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitetet, Länsstyrelsen Kronoberg), NIBE Industrier AB och Markaryd kommun.

Vem vet – kanske har vi en framtida Nobelpristagare i Kronoberg?

[rara_call_to_action title=”” button_text=”Boka din klass till Nobelutställningen” button_url=”http://kronoberg.motnyahojder.com/skola/nobelutstallning-i-markaryd/” target=”_blank” button_align=”left”][/rara_call_to_action]