EXTRA MATERIAL

Make HISTORY

Länkar till utmaningen

Uppdrag 1: BYGG DNA
Instruktionsfilm Youtube: DNA origami: how to fold a double helix – YouTube

Film om Rosalind Franklin: https://sliplay.se/avmediakronoberg/play/products/838041-photo-51
 
Uppdrag 2: LIVETS KOD
Grundläggande begrepp i Glosboken: Glosboken.se – Genteknik – grunder
Fördjupande begrepp i Glosboken: Glosboken.se – Genteknik – fördjupning

Uppdrag 3: SE DITT DNA
Instruktionsfilm – Extrahera DNA: Labba hemma Del 1 – Extrahera DNA RyssbyGymnasiet – YouTube

Grundläggande begrepp i Glosboken: Glosboken.se – Genteknik – grunder
Fördjupande begrepp i Glosboken: Glosboken.se – Genteknik – fördjupning

Uppdrag 4: DESIGNA EN ORGANISM
Rita och digitalisera en superorganism i en app: RakugakiAR ― Whatever Co.

Uppdrag 5: ESCAPE ROOM
Lös vårt digitala escape room: Människans ursprung – Make History (google.com)

Uppdrag 6: GENTEKNIK OCH ETIK
Quiz om Etik och genteknik (binogi.se)

Introduktionsfilmer till Creaza Cartoonist: Creaza Cartoonist Tutorials – YouTube

Programmet Creaza hittar du här: Creaza – AV-Media Kronoberg

Uppdrag 7: YRKESKUNSKAP
Svara på frågor och få yrkesförslag: Textäventyr (textaventyr.se)

Presentationsmaterial

I presentationen finns faktaunderlag till de sju uppdragen i Make History.

Du får själv lägga till det du vill ha med i din egna kopia. 

I stödanteckningarna under bilderna finns faktatext – klipp och klistra och lägg till i presentationen.

Det är alltid svårt att “ta över “ någon annans presentation. För att du ska vara bekväm med presentationen har vi skapat en mall med bilder och faktatext som du kan göra till din egen.

Vill man visa elever instruktioner till uppdragen så finns de digitalt i utmaningen Make History på vår hemsida under Utmaningar.