Färdiga lektioner om Nobelpriset 2018

Nobelcenter publicerar färdiga lektioner till varje Nobelpris som kallas Nobelprislektionen. Det är ett lektionsmaterial som innehåller en färdig lektion om Nobelpriset, Alfred Nobel och om varje Nobelpris. 

Materialet riktar sig i första hand för elever 13 år och uppåt men kan anpassas för olika åldersgrupper. Varje lektion tar ungefär 45 minuter.

Här hittar du Nobelcenters alla Nobelprislektioner.