Kickstarta terminen med genteknik

Hösten kan kännas lite mörk och trögstartad i klassrummen. En lösning är att kickstarta med utmaningen Make History! Här varvas nya spännande kunskaper om modern genteknik med origami, smyckestillverkning (med eget DNA) och digitalt escape room. Totalt innehåller utmaningen sju olika kreativa uppdrag till eleverna – inspirerande, nytänkande och fyllda av upptäckarglädje. På köpet får klasserna en unik chans att sätta sig in i hur modern genteknik kan bidra till att lösa flera samhällsproblem och de introduceras även till yrken som använder sig av dessa tekniker.

Andreas Kullgren jobbar på Region Kronoberg och Mot nya höjder, och har varit med och tagit fram utmaningens innehåll.

”Genteknik är ett viktigt ämne för att få förståelse för människans påverkan på världen runt omkring sig, men också hur naturen och människan är uppbyggd. Det ger också kunskap om hur forskning kring genteknik är betydande för hur vi kan försvara oss mot sjukdomar och hur vi kan förbättra grödor. Genom att fokusera på tillämpningar och praktiska moment har vi gjort ett upplägg som ger eleverna möjlighet att träffa på dessa aktuella frågor tidigt. Utmaningen tar upp moderna aspekter av naturvetenskap som vanligtvis inte ingår i traditionella läromedel – vilket vi hoppas är inspirerande för både lärare och elever.”

Utmaningen tar även upp etiska aspekter och framtidsfunderingar där elever och lärare kan mötas och utvecklas tillsammans. Uppdragen har innehåll från många olika ämnen och lämpar sig väl för samarbete.

Alla anmälda klasser får ett kit med tillbehör till utmaningens uppdrag.
Anmäl klassen här
Ladda ner utmaningen här