Kulturparken Småland blir ny Science center nod

Unik satsning på vetenskap för länets elever

Region Kronoberg vill att fler barn och unga ska få uppleva kunskap i inspirerande miljöer. Därför samarbetar Region Kronoberg med sex olika aktörer i länet, så kallade Science center noder. Besökande skolklasser möts på noderna av pedagoger, utställningar och experiment inom naturvetenskap, teknik och matematik.

Nu har Science center noderna undertecknat en gemensam avsiktsförklaring med Region Kronoberg. Avsiktsförklaringen innebär att noderna kostnadsfritt tar emot länets skolklasser i utbyte mot att Region Kronoberg står för busskostnaderna. För att besöket ska bli en del i ett större sammanhang ska klasserna även vara anmälda och arbeta med undervisningskonceptet ”Mot nya höjder”.  På Science center noderna bjuds eleverna på stimulerande upplevelser och kunskap kring allt från skog och vatten till hållbarhet, energikällor och teknikindustri. På varje nod finns dessutom en Makerverkstad som Mot nya höjder skapat, där eleverna får använda sin egen kreativitet utifrån nodens tema.

Jag är övertygad om att Region Kronoberg har en viktig roll i att ge barn och unga likvärdiga möjligheter att utforska kunskap utanför klassrummen. Våra Science center noder är explorativa miljöer som blir ett komplement till skolans teoretiska undervisning. Tillsammans skapar vi ett unikt regionalt nätverk av platser för upptäckande, utforskande och utveckling. Vi jobbar kontinuerligt med att skapa fler noder och har pågående dialog med fler kommuner i länet som vill vara med i denna spännande satsning, säger René Jaramillo (M), ordförande i den regionala utvecklingsnämnden.

Kulturparken Småland är senaste tillskottet till Science center noderna och börjar ta emot elever i höst. Bland annat kommer eleverna att få lösa ett spännande mysterium från järnåldern. Aktiviteten knyts samman med utställningen ”13 000 år – forntiden nära oss”.

Det finns många kopplingar mellan kulturhistoria och naturvetenskap, tänk bara på arkeologi till exempel. Att bli en Science center nod öppnar nya möjligheter för oss att vara med och försöka skapa intresse för vetenskap och forskning bland länets unga. Vi ser fram emot att få utforska gränslandet mellan historia och naturvetenskap tillsammans med eleverna!, säger Alexandra Stiernspetz Nylén, avdelningschef för kulturmiljö och forskning på Kulturparken Småland.

Besöken till noderna är begränsade till ett visst antal per termin. För klasser som är anmälda till Mot nya höjder finns även möjlighet att boka in ett besök av den rosa Makerbussen som är Region Kronobergs egna mobila Science center nod.

Länets Science center noder:

  • Epic – Innovation & Technology Center i Växjö – Här får eleverna prova teknik och lära sig om den moderna tillverkningsindustrin.
  • Huseby Bruk i Alvesta – Eleverna får lära sig om skogen, träets och vattnets betydelse för en hållbar utveckling.
  • IKEA museum i Älmhult – Eleverna tar del av historia, hållbarhet, entreprenörskap och design.
  • Kulturparken Småland i Växjö – Eleverna får lära sig om naturvetenskapliga metoder och lokal historia.
  • Vetenskapshuset i Markaryd – Eleverna utmanas inom kemi, fysik och teknik och får ta del av ett av världens nobelprismuseum.
  • VeraS Science Center i Ljungby – Här kommer eleverna få lära sig om framtidens smarta och hållbara lösningar.

 

FAKTA

Vad är Mot nya höjder?

Mot nya höjder är Region Kronobergs undervisningskoncept för länets grundskolor. Konceptet ska öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik och knyta ihop skolan med näringsliv och akademi.

Varför är länets Science center noder viktiga?

  • Noderna stimulerar intresset för teknik, naturvetenskap, matematik, innovation och entreprenörskap – kompetenser som behövs både nu och i framtiden.
  • Besöket ger barn och unga möjligheter att hitta och utveckla sina förmågor på ett sätt som inte är möjligt i klassrummet.
  • Noderna blir en informell mötesplats där allmänhet, skola, arbetsliv och akademi kan mötas.