Länets vinnare i tävlingen ”Eco Water machine”

Kronobergs regionala deltävling i materialet 4D-frame gick av stapeln nu i veckan och det är helt fantastiska bidrag som tävlat. Nu är två vinnare utsedda och ett hederspris kommer delas ut längre fram i vår!

Tävlingen “Eco Water Machine” gick ut på att lag om två och två från varje anmäld klass skulle konstruera en maskin som tillverkar vatten på månen, Mars eller en annan planet. De 150 anmälda eleverna har fått använda sin fantasi och nyfikenhet och kommit fram till många spännande och kreativa lösningar. Juryns arbete var inte enkelt, men två bidrag stod ut lite extra. Det som juryn har bedömt är bland annat MA/NO-principer såsom struktur, balans, rörlighet, kraftöverföring och vetenskapliga principer samt även färg, design, effektiv användning av material och skapande/kreativitet.

Ett av de vinnande bidragen heter Vulkan och kommer från Kungshögsskolan klass 73A och motivering lyder:

Er motordrivna maskin som samlar upp vatten från månens yta imponerade på juryn, detta eftersom att ni både skapat en fantastisk farkost och uppfyller FN’s globala mål om tillgången till vatten och sanitet för alla.

Konstruktionen är hållbar, den innehåller flera rörliga delar och kraftöverföring ser ut att ske i flera led. Ni har fått med flera naturvetenskapliga principer och har skapat en väldigt kreativ farkost. Vi tror att en utveckling av er skiss med tydliga förklaringar och eventuellt pilar som förklarar kraftöverföring och farkostens funktion skulle kunna ta er långt i den nationella tävlingen.

Det andra av de vinnande bidragen heter WERST och kommer från Grönkullaskolans klass 4A och motiveringen lyder:

Till att börja med blev juryn väldigt imponerad över hur många olika globala mål ni kopplar till er maskin, och att ni har tänkt större än att bara skapa en maskin, ni vill i förlängningen skapa en hållbar ny stad i rymden. Er maskin är stabil och har flera olika funktioner med rörliga delar och kan till exempel rena vatten i flera olika steg.

Ni har också tänkt på att återanvända energin från maskinen till en el-bil, som kan leverera vatten på långa avstånd, vilket gör vattnet tillgängligt för alla i er nya rymdstad. Inför den nationella tävlingen behöver ni utveckla en energikälla som driver WERST, alltså något som ger den energi så att den faktiskt kan ta upp vatten från marken. Löser ni det så tror vi att ni kan komma långt i den nationella tävlingen.

Dessa två bidrag kommer nu att presenteras i en film av sina respektive lag, filmen skickas sen upp till Stockholm och Tekniska muséet för den nationella finalen. Här i Kronoberg belönas vinnarna även med pizza till hela klassen!

Juryn har även valt att dela ut ett hederspris, till ett imponerande bidrag som snubblade precis på mållinjen. Hederspriset går till ett bidrag från Furutåskolans klass 5A som heter Rover V2. Hederspriset är en överraskning och levereras till klassen senare i vår.

Om tävlingen
IMSCC är ett samarbete mellan Vattenhallen Science Center i Lund, Mot nya höjder Region Kronoberg, Kullingsbergsskolan i Alingsås, KomTek i Katrineholm, Skärgårdsskolorna på Värmdö, KomTek i Lidingö, Tekniska museet i Stockholm, Trollbodaskolan i Järfälla, Expectrum i Västerås, Curiosum i Umeå och Exploratoriet i Skellefteå. Tävlingen genomförs med bidrag från Skolverket. ESERO Sverige ansvarar för juryarbetet.