Nibe och Nobel Prize Museum skapar ny utställning i Markaryd

Efter succén Nobel Mot nya höjder fortsätter Nibe och Nobel Prize Museum att samarbeta. Nu flyttar en ny utställning in i Markaryds lokaler och givetvis finns Maker tour – Mot nya höjder med på ett hörn i sann maker-anda.

Onsdagen 12 februari var det dags för invigningen av Nobel Prize Museum och Nibes nya utställning. Samarbetet startade under hösten 2018 där Nobel Mot nya höjder skapades – ett samarbete mellan Maker tour – Mot nya höjder, Nibe och Nobel Prize Museum. Tillsammans blev det möjligt att för första gången visa Nobelutställningen utanför Stockholm och samtidigt ge klasser från hela Kronoberg möjlighet att ta del av utställningen. Nu är det dags igen! Med rykande färskt och spännande utställningsmaterial tillsammans med Maker tour – Mot nya höjders maker-verkstad skapas återigen en succéutställning i Markaryd – Idéer som förändrar världen.

Onsdagen 19 februari mellan klockan 13.00–17.00 har du möjlighet att besöka utställningen och maker-verkstaden. Mer information om hur du och din klass kan besöka utställningen kommer inom kort.