Tips för dig som vill lära dig mer om skog och utomhuspedagogik!

Den 20 mars 2024 bjuder vår Science center nod Huseby bruk in till en inspirationsdag tillsammans med Skogen i skolan!

Under två effektiva timmar får du som lärare tips och inspiration kring hur skogen kan användas för ett långsiktigt och roligt lärande inom olika ämnen. Tillsammans gör ni konkreta övningar och lär er genom att använda alla era sinnen.

Tanken med arrangemanget är att öka kunskaperna genom att koppla samman teori och praktik. Du blir också en del i hur utomhuspedagogik skulle kunna fungera i kommande arbete med Huseby Bruks Kunskapscenter Skog & Vatten.

Övningarna är kopplade till läroplansmålen och förhoppningsvis kan du ta med dem direkt hem till din verksamhet.

När: 20 mars 2024
Plats: Samling utanför Receptionen (Gamla Smedjan) Huseby Bruk
Tid: kl.9.45-12:00
Ta med: Sittunderlag samt kläder efter väder (ni är ute hela tiden), till exempel gummistövlar!
Huseby Bruk bjuder på kaffe och fika.

Anmälan till: markus.brunskog@alvesta.se senast 13 mars 2024
Ange även eventuella matallergier. Eventuella frågor ställs direkt till mailadressen ovan.

Varmt välkommen till Huseby bruk!
Sandra Wetterberg, Skogsstyrelsen, www.skogeniskolan.se
Marcus Brunskog, Huseby Bruk AB, www.husebybruk.se