Make IT Live-dagar med Hedängsskolan

Under två hela dagar utomhus ordnade vi inspirerande utomhusutmaningar för samtliga elever i årskurs 2, årskurs 4–6, årskurs 7 och fritids på Hedängsskolan i Sandviken. Tillsammans med eleverna genomfördes en rad olika spännande experiment kopplade till skogen och vårt tema Make IT Wild. Bland annat fick eleverna chans att testa på att tillverka eget papper, göra sorteringsövningar och lösa kluriga uppgifter. Dagarna genomfördes i nära samarbete med Skogsstyrelsen, Rovdjurscentrum och NTA-Sandviken.

Elevernas glädje och kreativitet väckte nyfikenhet hos skolans årskurs 8 och 9 som nu också anmält sig till höstens utmaning.

Inspirerande dagar för lärare i Järvsö

Mitt i höstmörkret levererade vi en 2-dagars fortbildning för lärare i Järvsö tillsammans med Skogsstyrelsen och Rovdjurscenter. Förutom möjligheten att speja på vargar i varghänget (!) blev deltagarna serverade tankeväckande föreläsningar och praktiska workshops både inomhus och utomhus. Givetvis gick dagarna hand i hand med våra utmaningar inom Make IT Wild: Skogens upplevelser, rekreation, hälsa, ekologisk balans, positiv klimatpåverkan och skogen som råvara.

Linda Thelin från Rovdjurscenter hade en faktaspäckad föreläsning om svenska rovdjur där hon bland annat pratade om etiska dilemman.  Lena Åbom föreläste om Sveriges skogar och om skogens alla möjligheter. Vi ordnade också en analog programmeringsövning i skogen där deltagarna fick testa på hur internet och nätverk fungerar. Det blev även lite ”björnjakt” i kvällsmörkret med appen ”Skandobs” där användare registrerar sina rovdjursobservationer. Två välfyllda dagar för att ge lärarna maximalt med inspiration och kunskap.

Spännande showroom på gång

I Hofors har ett showroom påbörjats för Makertour – Mot nya höjder. Temat är skog och Make IT Wild. Här kommer besökande elever att få lära sig mer om skogen, på ett lustfyllt och inspirerande vis. Makerpedagoger kommer även finnas på plats för att guida klasserna i arbetet med olika utmaningar och Makeraktiviteter. I nuläget håller lokalerna på att fyllas på med de första sakerna – mer spännande innehåll är på gång under 2021! Vi ser fram emot att välkomna klasser hit när det är klart!